Arıcılık Bilgi Paylaşım Sitesi Ahmet Birbilen

Tam Versiyon: Arıcılıkta Güzün Yapılacak İşler
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
1- Engeç 8.Ayı içinde yaşlı anaların değiştirilmeli.

2- Geç kalınmışsa yaşlı analı kovanların genç analı kovanlarla birleştirilmeli.

3- Zayıf arıyı zayıf, güçlü arıyı güçlü değilde parfüm aracılığıyla güçlülerden (ana arıya dikkat edilerek) askerli ve yavrulu takviye verilerek denkleştirme yapılmalı.

4- 10 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında İlimizde kışlatma yapacak arıcıların gerektiğinde mutlaka bir güz askeri için şuruplama yapılmalı.

5- Varroa mücadelesinin İlimiz sınırları içinde 20 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında yapılarak parazitsiz bir kışlama hazırlığı içine girilmelidir.

6- Yeterli bal stoğunun arılara temin ettirilememiş olması halinde, çareleri aranmalıdır.

7- Bütün bu işlemlerden sonra yavru çürüklüğünün her çeşidine karşı uyanık olunmalı, gerekli önlemler alınmalı, hatta bu uğurda bulaşıklık tesbit edilen kovanların imha edilerek yurt genelindeki arıcılığımızın geleceği düşünülmelidir.

8- Kolonilerin güneye götürülmesi düşünülüyorsa gidilecek bölgelerin zamanlamaları yapılmalıdır. 

9- Güneye gidilmeyecekse kolonilerin kışlatma düzenine alınması gerekir. Şöyleki :

a) Koloniler normalde yerden en az 25 Cm yüksekliğe kaldırılarak toprakla irtibatının kesilmesi.

b) % 2 veya 4’lük uçuş istikametinde önemeyil verilmelidir. 

c) Kovan kapak çalışmaları gözönüne alınarak kovanların birbirlerine olan mesafeleri ayarlanmalı.

d) Öne meyil ayarlanırken sağa veya sola olan eğilmeler kovan ayaklarının altına konacak mini parçalarla düzenli durmaları sağlanmalı.

e) Kovan içi sıkıştırmaları arıların basmadıkları çerçevelerin toplanmasıyla sağlanmalı.

f) Kuluçkalıkları dolu kolonilerin örtü bezi ile kışlıyorsa havalandırmalara denk gelecek (kovan kapaklarını) şekilde örtü bezlerinin V biçiminde, örtü tahtalarının ise 14 mm.lik bir matkapla delinmesi temin edilmeli. Bu sayede kovan içinde oluşabilecek fazla rutubetin dışarı atılması sağlanmalı.

g) Çerçeve sayısı az olan koloniler birleştirme yapılmamışsa mutlaka kılıflanmalı, boşlukları rutubet emici maddelerle doldurularak kış soğuklarından korunmalıdır.