Arıcılık Bilgi Paylaşım Sitesi Ahmet Birbilen

Tam Versiyon: Mevsim Çalışmaları Tanım
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Arıcılıkta başarılı olabilmek için iyi bir bakım, iyi bir besleme ve iyi bir koloni yönetimi bilgisine sahip olmak gerekir. Bunun sonucunda doğa şartlarından en iyi bir şekilde yararlanmak mümkün olabilmektedir. Maksimum verim alabilmek ancak ve ancak çok güçlü kolonilere sahip olmakla temin edilebilir. 
Şöyle ki : Narenciye balının hesabı, kolonilerin iyi bir kışlatmaya sokulmadan yapılması gerekmektedir. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi kolonilerin kontrolleri hava sıcaklıklarının artmaya başladığı günlerde yapılmalıdır. Ancak mecburiyetten doğacak istisnalar bunun dışında kalacaktır. 

Eylül Ayının 20’siyle Ekim Ayının 20’si arasında yapılması mutlak gerekli olan Güz beslemesi yapılamamışsa, yeterli bal stokunun olmayışı dolayısıyla açlıktan olabilecek toplu ölümlerin engellenebilmesi için seri bir bakım uygulaması, söz konusu aksaklıkları ortadan kaldıracaktır. 

Havaların 14-22 oC arasında olduğu bir zamanı takip ederek kolonilerin kapakları açılmalı, arıların terk ettikleri çerçeveler toplanıp, dış parazit ve mikroplardan (sporlardan) korunması yapılarak temiz bir yerde istiflenmelidir. 
Bu arada arılara verilmek üzere önceden hazırlanmış arı keki varsa zaman kaybedilmeden kolonilere dağıtımları yapılmalıdır. 

Arıcılıkta tecrübe kazanmış meslektaşlarım bu kısa bakım anlarında kolonilerinin açlık problemleriyle karşı karşıya kaldıklarını ilk bakışta anlayacak ve çarelerine başvuracaklardır. 

Henüz amatör olanlara yapacağım önerim; tecrübeli arıcıların yanlarında pratik ve deneyimlerini artırmalarıdır. İlimizdeki birçok arıcı meslektaşlarımın tecrübelerinin yetersizliğinden 1996 Baharında uzun süren rutubetli ve yağışlı havalarda açlıkla yüz yüze gelen kolonilerine şeker şurubu vermeleri neticesinde belki tamamı diyemeyeceğim ama tahminen % 75’inin nosema hastalığına yakalandıklarını tespit etmiştim.

Bu neticeden yola çıkacak olursak, erken ilkbaharda açlıkla burun buruna gelen kolonilerin mutlaka katı besin olan arı keki ile beslenmeleri sağlanmalıdır. 
Buna mukabil İlimizde sanki çok kıymetli bir arı besini imiş gibi kullanılan boyalı veya sade akideli şekerlerin arılara verilmesinde sayısız sakıncalar vardır.